7 τρόποι για να μεταμορφωθείτε από αφεντικό σε ηγέτη

31ece5e8d255500dfff1ba222de0aee1Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τις έννοιες “αφεντικό” και “ηγέτης” ως εναλλακτικές – αλλά στην ουσία είναι πολύ διαφορετικές. Για να προσδιορίσετε ποιοι είστε, απαντήστε με ειλικρίνεια σε αυτήν την ερώτηση: α) βλέπετε  τα μέλη της ομάδας σας ως επιβαρυντική ανάγκη που πρέπει να ανεχτείτε, προκειμένου να επιτευχθούν οι δραστηριότητες κάθε μέρας και οι  μακροπόθεσμοι στόχοι σας; ‘Η β) πραγματικά απολαμβάνετε να δουλεύετε με τους ανθρώπους στην ομάδα σας για να πετύχετε τους στόχους σας;
Εάν έχετε επιλέξει α), είστε πιθανώς περισσότερο  αφεντικό, αν επιλέξατε το β), είστε πιθανώς περισσότερο ηγέτης.
Με βάση έρευνες και εμπειρία- και, φυσικά,  την κοινή λογική – μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι οι ομάδες που παράγουν τα πιο αποτελεσματικά και μακροχρόνια αποτελέσματα είναι αυτές που καθοδηγούνται από ηγέτες και όχι αφεντικά. Έτσι, πώς θα προχωρήσουμε από το στάδιο “αφεντικό” στο “ηγέτης”; Εδώ θα βρείτε 7 βασικούς τρόπους:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *