5 τύποι ανθρώπων που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε σαν επιχειρηματίες

4c155cd24550b33d2b932e7dcb756585Η επιχειρηματικότητα είναι, από πολλές απόψεις, ένας τρόπος επίτευξης ανεξαρτησίας. Δεν θα έχετε πλέον κανένα αφεντικό. Δεν θα έχετε ένα δίκτυο προϊστάμενων και συνεργατών που θα ρυθμίζουν το πρόγραμμά σας ή θα παρακολουθούν την πρόοδό σας. Αντ ‘αυτού, θα γίνετε κύριος του πεπρωμένου σας και υπόλογοι μόνο στον εαυτό σας για τις τρέχουσες ενέργειές σας.
Η ανεξαρτησία, όμως, μπορεί  να είναι και κατάρα. Είναι γεγονός είναι ότι παρ’όλο που η επιχειρηματικότητα είναι μια πράξη ανεξαρτησίας, οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες στον κόσμο, βρέθηκαν σε αυτή τη θέση λόγω της βοήθειας που πήραν από τους ανθρώπους γύρω τους. Θα πρέπει να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις και να χαράξετε τη δική σας πορεία αλλά αν θέλετε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και πετυχημένη, θα πρέπει να βασιστείτε σε κάποιους τύπους ανθρώπων για να σας βοηθήσουν να φτάσετε εκεί.
Ποιοι είναι αυτοί;

 

;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *