Δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα για την επιτυχία των μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων. Μόνο αυτό.

10f9b87faef3b1dedf9884203d92cafdΚατά καιρούς διάφοροι ειδικοί έχουν κληθεί πολλές φορές να σχεδιάσουν μια μαγική συνταγή για την οικοδόμηση μιας επιτυχημένης μικρής ή μεσαίας επιχείρησης. Συνήθως απαντούν ότι δεν υπάρχει μαγεία, μόνο σκληρή δουλειά και εμπειρία.
Αν και αυτό είναι σίγουρα αλήθεια, η επιτυχία μιας επιχειρήσης μικρού/μεσαίου μεγέθους εξαρτάται από την κατά γράμμα εφαρμογή των παρακάτω: ο σχεδιασμός μιας σαφούς αποστολής, η πρόσληψη των σωστών ανθρώπων, ο καθορισμός των στόχων και η μέτρηση της προόδου προς αυτούς – και στη συνέχεια η επίλυση των αναπόφευκτων συγκρούσεων που θα προκύψουν. Το κομμάτι αυτό είναι πραγματικά το δύσκολο μέρος!
Με αυτό κατά νου, εδώ θα βρείτε τα πέντε συστατικά για μια όχι  πραγματικά μαγική συνταγή για την επιτυχία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *